Služby

 

Správa hotelov

Pri správe hotelov sme vždy flexibilný, snažíme sa niektoré pracovné činnosti vykonávať aj v nočných hodinách, aby sme neobmedzovali hostí v pohybe v priestoroch hotela. Zmeny a príprava hotelových akcií boli realizované s vysokou precíznosťou. Starostlivosť o technológie, revízie, návrhy na ich renováciu alebo výmenu za úspornejšiu a efektívnejšiu.  Oprava drobných závad do 24 hodín .

 

Správa apartmánových domov

Pri správe AP je nutné zaistiť nevyhnutné kontroly médii, starostlivosť o okolie, pravidelná starostlivosť odstraňovania závad. Mesačne odpočty vody a el . energie, v prípade peletových kotlov - čistenie a nastavenie spaľovania peliet, dopĺňanie. Plnenie dohodnutých individuálnych činností, každým majiteľom nehnuteľnosti, podľa Mandatnej zmluvy.

 

Správa chát

Pravidelné kontroly zabezpečenia, bezpečnosť protiožiarných opatrení v prírode, individuálne činnosti podľa Mandatnej zmluvy.


Správa záhrad a parkov

Komplexne zahradnické práce, pestovanie trávnikov, staroslivosť o záhradky a okolie.

 

Výstavba malých stavieb

Realizácia pergol, odychových sedení,  zimnných záhrad, detských ihrísk. Úprava a prestavba interiérov .

 

Upratovacie služby

Realizované vyškolenými chyžnými podľa požiadaviek majiteľov. Používanie najmodernejších čistiacich technológii, čistiacích prostriedkov. Vysoká kvalita poskytovaných služieb.

 

Elektroinštalačné práce

Práce prevadzané podľa projektov, realizácia navrhnutých projektov, realizácie podĺa požiadavky klienta, dodanie revízných správ - projektovej dokumentácie.

 

Návrh nových technológií

Pri správe sa snážíme klientom predložíť spracovanú štúdiu realizáciu nových technológii a ich ekonomickú návratnosť .